W Gdańsku zatrzymano 16 osób z dwóch grup przestępczych wywożących leki z Polski