Sprzeciw Fundacji Lege Pharmaciae wobec "Apteki dla aptekarza"