Ministerstwo zmniejszy kary za lek wydany z alertem fałszywie dodatnim