Lekarze rodzinni popierają opiekę farmaceutyczną
Kopiuj tekst
Lekarze rodzinni popierają opiekę farmaceutyczną

Lekarze rodzinni popierają opiekę farmaceutyczną

Właściwie wdrożona opieka farmaceutyczna może stanowić ważny element systemu ochrony zdrowia – uważają przedstawiciele Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

Rozszerzenie uprawnień farmaceutów przyniesie wiele korzyści pod postacią optymalizacji leczenia farmakologicznego, unikania dublowania przyjmowanych preparatów i interakcji lekowych oraz edukacji w zakresiestosowania leków i zgłaszaniadziałań niepożądanych.

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce to jedno z największych stowarzyszeń lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w kraju. To ono wyznacza kierunki medycyny rodzinnej i kreuje rozwój opieki medycznej w ogóle. Na początku marca br. przedstawiciele KLRwP wykonali ukłon w stronę farmaceutów i opublikowali stanowisko zarządu stowarzyszenia w sprawieopieki farmaceutycznej.

WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU

Zdaniem przedstawicieli zarządu Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce w opiece farmaceutycznej drzemie niewykorzystany dotychczas potencjał, który wykracza daleko poza tradycyjny sprawowany obecnie model pracy aptekarza, ograniczony do wydawania leków na receptę, sprawdzania poprawności recepty i sprzedaży preparatów bez recepty.

„Uważamy, że opieka ta może przynieść istotne korzyści, polegające na optymalizacji leczenia farmakologicznego, unikaniu dublowania przyjmowanych preparatów, edukacji w zakresie stosowania leków (np. technika podania leków wziewnych, ustalenie najlepszej pory dnia podania leku, unikanie interakcji lekowych, zgłaszanie działań niepożądanych w czasie terapii). Wobec rozpowszechnianych reklam produktów leczniczych i suplementów diety nieocenioną rolą farmaceuty będzie szerzenie zasad stosowania preparatów leczniczych i suplementów diety. Kontaktując się z pacjentami w aptekach, farmaceuci mogą odegrać również ważną rolę w przekazywaniu informacji, dotyczących higienicznego trybu życia, składu diety, Jerzy Dziekoński dziennikarz prasowy i internetowy Lekarze rodzinni popierają opiekę farmaceutyczną Właściwie wdrożona opieka farmaceutyczna może stanowić ważny element systemu ochrony zdrowia – uważają przedstawiciele Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. sposobu samodzielnego monitorowania podstawowych parametrów zdrowotnych” – czytamy w stanowisku KLRwP.

Jak zaznaczają członkowie Kolegium, opieka farmaceutyczna może też przyczynić się do poprawy dostępności do świadczeń lekarskich, ponieważ część porad związanych ze stosowaniem leków w chorobach przewlekłych może być udzielana w aptekach. Środowiska lekarskie od dawna postulują zniesienie obowiązku określenia przez lekarza odpłatności za leki refundowane i przeniesienie tego zadania na apteki. Takie przesunięcie oznacza mniej biurokracji w gabinetach lekarskich, a co za tym idzie – więcej czasu dla pacjentów i poluzowanie kolejek.

OKREŚLENIE ZASAD

KLRwP zauważa jednak pewne ograniczenia opieki farmaceutycznej wynikające ze specyfiki pracy aptekarzy w Polsce. Zarząd głównyKLRwP podkreśla konieczność
opracowania definicji i określenia zakresu udzielanych świadczeń farmaceutycznych. Zwraca także uwagę na istotne ograniczenie dla sprawowania tej opieki wynikające z faktu braku dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta w aptece (m.in. rozpoznań, wyników badań), co może zagrażać udzieleniem nieprawidłowej porady lub co najmniej ją utrudniać. Zdaniem KLRwP nieuzasadnione są postulaty wprowadzenia deklaracji wyboru farmaceuty. Nie wszyscy obywatele w naszym kraju wymagają opieki farmaceutycznej, a zwłaszcza świadczenia jej przez dłuższy okres.

– Właściwą formą byłoby kierowanie do konsultacji lub opieki farmaceutycznej pacjentów przez lekarzy, podobnie jak to ma miejsce w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej – mówi dr hab. Tomasz Tomasik, prezes KLRwP. – Innym rozwiązaniem jest także określenie potencjalnych grup pacjentów, np. przyjmujących wiele leków (tzw. przegląd leków) lub rozpoczynających terapię nowymi lekami, wymagającymi odpowiedniej edukacji (np. preparaty wziewne w astmie lub stosowanie doustnych antykoagulantów). Wówczas takie porady mogłyby być finansowane przez płatnika jednostkowo.

ODDZIELENIE DZIAŁALNOŚCI KOMERCYJNEJ

Jak zauważa dr hab. T. Tomasik, problemem, który w przypadku opieki farmaceutycznej powinien być rozwiązany w pierwszej kolejności, jest oddzielenie działalności komercyjnych od świadczeń poradniczych.
– Główną działalnością aptek jest sprzedaż leków na receptę, preparatów OTC oraz innych produktów medycznych i zachodzi ryzyko, że może w tym punkcie nastąpić konflikt interesów. Zapobieganie nadmiernej medykalizacji kłóci się z chęcią osiągnięcia jak najwyższego wyniku komercyjnego – wyjaśnia.

KLRwP zwraca również uwagę na warunki udzielania świadczeń farmaceutycznych – chodzi o zapewnienie w aptece dyskrecji w czasie porady.

„Jesteśmy przekonani, że dla prawidłowego zorganizowania opieki farmaceutycznej niezbędne są dalsze dyskusje. Wyrażamy nadzieję, że nasze uwagi przyczynią się do powstania regulacji prawnych, które będą pożyteczne i bezpieczne dla pacjenta. Jesteśmy gotowi do współdziałania w dalszych pracach dotyczących opieki farmaceutycznej” – czytamy w podsumowaniu stanowiska KLRwP.


Jerzy Dziekoński - dziennikarz prasowy i internetowy

Więcej artykułów znajdziesz w magazynie w wersji .PDF na magazynaptekarski.com.pl lub w wersji papierowej, którą dostarczamy do aptek.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.