Rząd przyjął nowelizację zwiększającą kompetencje GIF i WIF-ów