Naczelna Rada Lekarska o ustawie o zawodzie farmaceuty