Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Zdrowia