Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski apeluje o dopisanie klauzuli sumienia do ustawy o zawodzie farmaceuty