Leki bez zabezpieczeń sprzed 9 lutego pozostają w obrocie