Kary finansowe dla aptek nie znajdują uzasadnienia