Polski wynalazek pozwoli zrecyklingować blistry farmaceutyczne