Kancelaria Premiera oczekuje zdecydowanego działania