Szokujący raport ZAPPA

Szokujący raport ZAPPA

Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek opublikował raport, w którym jak pisze na swojej stronie internetowej "pokazuje powiązania między ponad 130 spółkami tworzącymi grupę kapitałową DOZ SA prowadzącą z naruszeniem przepisów największą w Polsce sieć aptek".

ZAPPA powołując się na przyczyny wprowadzenia przepisów antykoncentracyjnych, punktuje organy państwowe za brak działania wobec podmiotów nagminnie je łamiących i wzywa do równego traktowania wszystkich podmiotów na rynku.

Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Tak brzmi art. 32. naszej  Konstytucji. Właśnie o ten zapis opieramy swoją prośbę o objęcie rynku  aptecznego szczególnym nadzorem nakierowanym na realizację przepisów  art. 99.3, art. 99.3a, a w konsekwencji ich naruszenia, art 37ap.

Komunikat ZAPPA

Dla  udokumentowania skali naruszeń limitów antykoncentracyjnych ZAPPA opublikował raport pokazujący powiązania między ponad 130  spółkami tworzącymi grupę kapitałową DOZ SA prowadzącą z naruszeniem  przepisów największą w Polsce sieć aptek.

Raport został sporządzony przez zewnętrzną kancelarie prawną, według stanu na dzień 31. grudnia 2017 r., na podstawie danych  powszechnie dostępnych – zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz  rejestrze aptek Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Z raportu tego, wynika, że grupa kapitałowa DOZ SA przekracza limity  antykoncentracyjne opisane w art. 99.3 upf (1% aptek w województwie) w  15 województwach. Łączna  liczba aptek prowadzonych przez spółki należące do grupy kapitałowej DOZ SA przekraczających limity liczby aptek mogących być prowadzonymi przez  podmioty z jednej grupy kapitałowej (próg 1%) wynosi 413.

Czy raport ten i wnioski z niego płynące będzie wstrząsem dla władz? Czy inspekcja farmaceutyczna zainteresuje się bardziej tematem? Czekamy na rozwój zdarzeń.
Źródło:
ZAPPA - kliknij tutaj, aby przeczytać więcej.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.