IGWPAiA nawołuje do protestu techników farmaceutycznych