ZPP: Nie akceptujemy negowania naszego rozwiązania bez przedstawienia alternatywy