Tomasz Latos zamyka apteki niezależne w Polsce

Tomasz Latos zamyka apteki niezależne w Polsce

Decyzja nagła, bez konsultacji, bez planu. Posłowie podczas posiedzenia sejmowej komisji zdrowia przegłosowali poprawkę do Prawa farmaceutycznego zgłoszoną przez Tomasza Latosa - możliwość sprzedaży wysyłkowej leków na receptę osobom niepełnosprawnym ORAZ wysyłkę leków OTC do wszystkich pacjentów.

Poseł Latos wraz z ministrem Szumowskim chcieli pomóc osobom niepełnosprawnym w nurcie założeń PiS. Nie pomyśleli jednak, że zgłoszona poprawka spowoduje znikanie z rynku aptek niezależnych. Chyba nie o to chodziło, prawda?

Art. 68.
ust. 3. Dopuszcza się prowadzenie przez apteki ogólnodostępne i  punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych:bez przepisu lekarza, z wyjątkiem produktów leczniczych, których wydawanie jest ograniczone wiekiem pacjenta;z przepisu lekarza, jeżeli produkty te zostały przepisane osobie posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności.(…)


ust. 3n. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, weryfikacja  posiadania orzeczenia o niepełnosprawności może nastąpić na podstawie  oświadczenia złożonego przez osobę dokonującą zakupu produktów  leczniczych.


Leki na receptę to tylko część działalności aptek, w dużej mierze zupełnie nierentownej. Apteki istnieją głównie dzięki sprzedaży leków OTC. Poprawka posła Latosa wprowadzając możliwość wysyłkowej sprzedaży leków OTC ma daleko idące konsekwencje, które w perspektywie kilku lat mogą kompletnie odmienić rynek aptek. Czy na pewno chcemy, aby zamiast aptek uzbrojonych w farmaceutów z rzetelną wiedzą, powstała wielka apteka internetowa?

Rx-y dla niepełnosprawnych

Kolejną kontrowersyjną kwestią poprawki posła Latosa jest sprzedaż wysyłkowa leków rX osobom niepełnosprawnym. Założenie pomocy niepełnosprawnym jest oczywiście słuszne i nikt chyba nie śmie tego podważać. Niestety nikt z członków komisji nie pomyślał o tym, co może zadziać się na rynku aptecznym. To przecież kolejna furtka dla przestępców zaangażowanych w nielegalny wywóz leków. Po co walczymy z nielegalnym wywozem leków, skoro państwo wbija sobie samobója jednym zapisem? 

NIA wyraża kategoryczny sprzeciw

NIA mimo zrozumienia intencji ustawodawcy wyraziła swój kategoryczny sprzeciw wobec proponowanych zapisów wskazując, że nie jesteśmy przygotowani do realizacji takich założeń.

Rynek w Polsce nie jest przystosowany do wprowadzenia internetowego obrotu produktami leczniczymi w zaproponowanym kształcie. Poprawka ta oznacza, że będzie można sprzedawać za pośrednictwem internetu wszystkie leki dostępne w aptekach. W tym leki narkotyczne, psychotropowe i trucizny. Proponowane zmiany wprowadzają chaos i stwarzają możliwości poważnych nadużyć.

Tomasz Leleno - rzecznik NIA

tomków.PNG
byliniak 2.PNG

Co dalej?

Czy pomysłodawca wycofa się ze swojej propozycji i przyzna, że nie była do końca przemyślana? 
byliniak.PNG
Źródło:
Dziennik Gazeta Prawna - kliknij tutaj
Naczelna Izba Aptekarska - kliknij tutaj
Twitter
 
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.