Czy polscy farmaceuci poddawani są presji w celu maksymalizacji zysków?