Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne podpisana

Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne podpisana

Opublikowany

4 lipca br. Prezydent podpisał nowelizację ustawy  z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w życie, co do zasady, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany dotyczą między innymi:

- niektórych aspektów wytwarzania produktów leczniczych i nadzory nad tym procesem, w tym produktów leczniczych terapii zaawansowanej - wyjątków szpitalnych,

- zmiany dotyczące wymagań wobec osoby kompetentnej,

- rozwiązanie zagadnienia konfliktu interesów w Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej,

- zakaz łączenia prowadzenia działalności związanej z obrotem produktami leczniczymi z wykonywaniem działalności leczniczej,

- zniesienie konieczności przedkładania umów o badanie kliniczne jako warunku kompletności dokumentacji składanej wraz z wnioskiem o pozwolenie na badanie kliniczne.

Przebieg prac nad projektem - kliknij tutaj.

Udostępnij