Niebawem mija termin na wpis do rejestru podmiotów gospodarującymi odpadami

Niebawem mija termin na wpis do rejestru podmiotów gospodarującymi odpadami

Opublikowany

Do 24 lipca 2018r. każda apteka zobowiązana jest do złożenia do właściwego Marszałka Województwa wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Obowiązek ten istnieje niezależnie od tego, że apteki na mocy innych przepisów wskazanej ustawy o odpadach, zobowiązane są do składania corocznych sprawozdań o wytwarzaniu odpadów i gospodarowaniu odpadami (w terminie do dnia 15 marca każdego roku).

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów (z wyłączeniem odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt. 1 i 2), określony jest w art. 66 ust. 1 ustawy o odpadach.

„Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru”. W komunikacie ministra środowiska z dnia 24 stycznia 2018r. (opublikowanym w Monitorze Polskim pod pozycją 118), wskazano, że dniem utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami jest dzień 24 stycznia 2018r.

Źródło: DIA
Pobierz materiały rejestracyjne - kliknij tutaj.

Udostępnij