Niebawem mija termin na wpis do rejestru podmiotów gospodarującymi odpadami