GIF wstrzymuje obrót lekami na nadciśnienie. Produkcja mogła być zanieczyszczona