NIA: Sięganie do portfela pacjenta jest nie na miejscu