Prof. Zbigniew Fijałek: Najbardziej opłaca się fałszować leki