RDTL - miał być pomocą dla wielu, jest przywilejem dla wybranych