Ogromny obrót, znikomy CIT. Unikają płacenia podatków?