DIA nadała swojemu szefowi tytuł honorowego prezesa. NRA jest zaskoczona.

DIA nadała swojemu szefowi tytuł honorowego prezesa. NRA jest zaskoczona.

Opublikowany

Podczas XXX Okręgowego Zjazdu Aptekarzy Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej  we Wrocławiu, delegaci przyjęli uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu  „Honorowego Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu" i przyznali go swojemu szefowi - mgr farm. Pawłowi Łukasińskiemu. 

Przyjmując uchwałę Rada wskazała, że "Prezes Łukasiński, pełniący swoją funkcję od grudnia 2015r., wykazał się  niezwykłą pracą, poświęceniem oraz wiedzą merytoryczną w toku procesu  legislacyjnego ustawy z dnia 7 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy Prawo  farmaceutyczne".

Jak wskazali delegaci Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu – mgr farm. Paweł  Łukasiński, od początku uruchomienia procesu legislacyjnego nad  nowelizacją Prawa farmaceutycznego w grudniu 2016r., czynnie  uczestniczył w pracach nad wdrożeniem w/w regulacji. W tym celu  wykorzystywał on swoje wieloletnie doświadczanie w funkcjonowaniu rynku  farmaceutycznego w Polsce oraz obserwacje negatywnych dla farmacji i  pacjentów skutków, jakie przyniósł proces liberalizacji rynku  aptekarskiego w Kanadzie. W okresie od grudnia 2016 roku do kwietnia  2017 roku, Prezes Łukasiński: wykonał szereg spotkań roboczych z  przedstawicielami władzy ustawodawczej, uczestniczył w posiedzeniach  komisji sejmowych i senackich procedujących nad w/w ustawą, nadzorował  oraz koordynował przygotowywanie szeregu opracowań merytorycznych  związanych z procedowanymi zmianami.

Tego rodzaju doniesienia można traktować jedynie w kategoriach ponurego  żartu. Wyróżnienie i podziękowania należą się przede wszystkim  decydentom oraz kilkuset Parlamentarzystom, którzy realnie pracowali nad  tą regulacją, finalnie doprowadzając do jej uchwalenia. Przypomnę, że  projekt zyskał poparcie również części opozycji, co jest dowodem na to,  że praca ponad podziałami w polskim Parlamencie jest możliwa. Pokazały  to zresztą wyniki głosowania. W naszej opinii prezes Dolnośląskiej Rady  Aptekarskiej nie powinien być nagradzany za pracę, którą od początku do  końca wykonali posłowie i senatorowie.

Tomasz Leleno, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej

NRA zaskoczona inicjatywą

Szanujemy autonomię Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej, jednak oceniamy tę inicjatywę jako, delikatnie mówiąc, nietypową. Przyjęcie takiej uchwały może naruszać ustawę o izbach aptekarskich oraz cały szereg wewnętrznych regulacji, które nie przewidują nadania takiej funkcji. A to z kolei może prowadzić do konsekwencji prawnych. Udział w posiedzeniach osoby, której uprawnienia są niejasne może na przykład doprowadzić do podważania przez sądy uchwał wydanych przez DIA. Nadawanie tytułu honorowego prezesa osobie jeszcze w trakcie trwania kadencji jest rzeczą niespotykaną. Uchwała w tej sprawie nie powinna budzić żadnych wątpliwości natury prawnej. Ewentualne wady takiej uchwały wiązałyby się bowiem z odbieraniem tytułu honorowego prezesa, co stawiałoby zarówno delegatów jak i samego uhonorowanego w dość niezręcznej sytuacji.

Tomasz Leleno, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej

Udostępnij

Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.