Czy całkowity zakaz reklamy leków i suplementów jest możliwy?