Kto może odliczyć leki przy rozliczeniu PIT?

Kto może odliczyć leki przy rozliczeniu PIT?

W ramach ulgi rehabilitacyjnej pacjenci z niepełnosprawnościami mogą dokonać odliczenia leków podczas przy rozliczeniu PIT. O czym powinieneś pamiętać dokonując odliczenia?

Z ulgi mogą skorzystać również podatnicy, którzy mają takie osoby na utrzymaniu, pod  warunkiem, że dochody osoby niepełnosprawnej nie przekroczyły w roku  2017 sumy 9.120 zł.

Jaką kwotę można odliczyć?

Odliczenie dotyczy wyłącznie różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi  wydatkami w każdym miesiącu a kwotą 100 zł. Przykładowo: jeżeli  w styczniu podatnik kupił leki na kwotę 550 zł, odliczyć od dochodu  za ten miesiąc może 450 zł.

Koszty ponoszone w kolejnych miesiącach nie sumują się. W związku z tym,  że nie jest konieczne systematyczne ponoszenie wydatków, można poprosić  lekarza o wypisanie leków „na zapas”, by skumulować ich koszt w jednym  miesiącu. Nie wyznaczono górnego limitu odliczenia.

Odliczeniom podlegają kwoty za leki przepisane wyłącznie przez  lekarza specjalistę, zlecającego stałe lub czasowe leczenie.  Farmaceutyki przepisane przez lekarza rodzinnego mogą podlegać  odliczeniu tylko wtedy, gdy kontynuowane są w ten sposób zalecenia  specjalisty.

Jakich dokumentów może żądać fiskus?

- Pisemnego zalecenia lekarza specjalisty co do zasadności stosowania leków,
- potwierdzenia zakupu leków,
- dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (orzeczenie) lub dowodu pokrewieństwa z osobą z niepełnosprawnością (akta osobowe).
Źródło: wgospodarce.pl - kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej. 
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.