"Farmaceuta nie ma prawa ograniczać wolności innych"