Farmaceuta zrealizuje błędnie wypisaną / nieczytelną receptę