Rząd przyjął projekt systemu monitorowania wywozu leków