Grand Press 2017 za cykl artykułów o sieciach aptecznych