Zakaz reklamy aptek zgodny z konstytucją

Zakaz reklamy aptek zgodny z konstytucją

Opublikowany

Biuro Analiz Sejmowych potwierdziło - zakaz reklamy aptek jest zgodny z konstytucją i nie narusza swobody działalności gospodarczej.

Opinia BAS pojawiła się w odpowiedzi na skargę konstytucyjną jedną ze spółek prowadzącą apteki.  Według niej zakaz reklamy aptek jest niezgodny z art. 20 i 22 Konstytucji.

O których zapisach z Konstytucji mowa?

art.  20 - Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności   gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i   współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego   Rzeczypospolitej Polskiej.

art. 21 - Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia.

Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.

Sejm nie widzi naruszeń

Według Sejmu zapis przyjęty w art. 94 ust. 1 Konstytucji RP wpisuje się w cały mechanizm obrotu lekami, umożliwiający  realizację konstytucyjnych standardów, w tym zwłaszcza ochrony zdrowia i  życia oraz ochrony konsumentów przed działaniami zagrażającymi ich  zdrowiu. W tym kontekście należy uznać za dopuszczalne ograniczenie  wolności gospodarczej, bowiem zakazy prowadzenia reklamy aptek i punktów  aptecznych i ich działalności mają stanowić gwarancję prawidłowego  funkcjonowania aptek jako placówek ochrony zdrowia publicznego.

Stąd należy uznać, że obowiązujący od 1 stycznia 2012 roku zakaz reklamy  aptek nie jest dysproporcjonalny w stosunku do korzyści wynikających z  wprowadzonej regulacji, bowiem obowiązkiem ustawodawcy jest  optymalizacja zasad konstytucyjnych, w tym przypadku ochrony zdrowia i  życia oraz ochrony konsumentów przed działaniami zagrażającymi ich  zdrowiu, nie zaś dążenie do maksymalizacji zysku podmiotów o charakterze  gospodarczym, do których należy niewątpliwie zaliczyć w szczególności  działalność aptek

Sejm

Źródło: rynekaptek.pl

Udostępnij

Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.