Nieuzasadnione straszenie pacjentów?

Nieuzasadnione straszenie pacjentów?

Od 1 listopada obniżyły się urzędowe ceny niektórych leków dla pacjentów  po przeszczepach. W związku z tym zmieniła się także podstawa limitu  finansowania w grupach limitowych. Rozpętała się burza napędzana przez część mediów. Szczególnie w kontekście leków generycznych i ich domniemywanej mniejszej skuteczności. 

Jak wskazuje Rzeczpospolita -  podstawą dopuszczenia do obrotu leków generycznych były badania  biorównoważności. Ich wyniki dowiodły ponad wszelką wątpliwość, że leki  generyczne dostarczają do organizmu tę samą substancję czynną w takiej  samej ilości i czasie, jak leki referencyjne. Stanowisko to jest zgodne z  wiedzą naukową oraz regulacjami prawnymi obowiązującymi zarówno w  Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej, wynikającymi z Dyrektywy  2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w  sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych  stosowanych u ludzi (Dz. U. L 311 z 28.11.2001).

Szerzenie nieuzasadnionych zastrzeżeń wobec skuteczności czy  bezpieczeństwa jakichkolwiek leków może skutkować rosnącym brakiem  zaufania pacjentów i lekarzy, a tym samym obniżyć zapotrzebowanie na  stosowanie leków, które w przypadku leków generycznych może zmniejszyć  koszty terapii w systemie opieki zdrowotnej.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.