Ordo Iuris popiera projekt ustawy potwierdzający wolność sumienia farmaceutów

Ordo Iuris popiera projekt ustawy potwierdzający wolność sumienia farmaceutów

Dzisiaj (9 listopada) sejmowa Komisja do Spraw Petycji rozpatrzy petycję w sprawie  zmiany ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie możliwości odmowy przez  farmaceutę albo technika farmaceutycznego wydania  produktu leczniczego.

Do  wniesionej przez Stowarzyszenie Farmaceutów  Katolickich petycji  dołączony jest projekt nowelizacji Prawa  farmaceutycznego, który  doprecyzowuje sposób korzystania przez  farmaceutów, techników  farmaceutycznych, kierowników aptek oraz  przedsiębiorców prowadzących  apteki z ich konstytucyjnego prawa do  powoływania się na sprzeciw  sumienia.

Projekt reguluje sposób korzystania ze sprzeciwu sumienia. Jednoznacznie  potwierdza, że zarówno farmaceuta, jak i technik farmaceutyczny ma prawo  odmówić wydania produktu leczniczego, jeśli jest to niezgodne z jego  sumieniem lub przedsiębiorcy prowadzącego aptekę. Projekt potwierdza  także prawo kierownika apteki oraz przedsiębiorcy prowadzącego aptekę do  nieprowadzenia sprzedaży produktów leczniczych, które są niezgodne z  jego sumieniem (np. środków antykoncepcyjnych).  
Czytaj więcej: www.ordoiuris.pl - kliknij tutaj. 
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.