Wystartują prace nad opieką farmaceutyczną w Polsce?

Wystartują prace nad opieką farmaceutyczną w Polsce?

Opublikowany

Minister Zdrowia zarządzeniem powołał do życia roboczy zespół do spraw pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej.

Pracy zespołu przewodniczył będzie Marcin Czech -Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, a rolę jego zastępcy pełnić będzie Izabela   Obarska -Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej   i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia.
Zadaniem  Zespołu  jest  wypracowanie  i wdrożenie  modelu  pilotażowego   wdrożenia  opieki farmaceutycznej w ciągu 6 najbliższych miesięcy.

Członkami zespołu będą:
a) dr hab. Agnieszka Skowron - Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny,
b) dr hab. Katarzyna Szalonka - Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii,
c) Barbara Walenciuk - Dyrektor Departamentu Nadzoru wGłównym Inspektoracie Farmaceutycznym,
d) Anna  Polit -Naczelnik Wydziału ds.  Inspekcji Obrotu Hurtowego  Departamentu  Nadzoru  w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym,
e) Joanna  Szajnik-Solska –Koordynator Zespołu ds. Jakości Produktów Leczniczych Departamentu Nadzoru w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym,
f) Dariusz Jarnutowski -Dyrektor Departamentu Ekonomiczno -Finansowego, Narodowy Fundusz Zdrowia,
g )Grzegorz  Zagórny -Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami w Narodowym Funduszu Zdrowia,  Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach,
h) dr n. farm. Piotr Brukiewicz -Prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej,
i) przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia,
j) przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia,
k) przedstawiciel  Prezesa  Urzędu  Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów  Medycznych  i Produktów Biobójczych,
l) przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej,
ł) przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,
m) Mariola Kostewicz -Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie,
n) dr   hab.   Agnieszka   Zimmermann - Gdański  Uniwersytet  Medyczny,  Zakład  Prawa  Medycznego i Farmaceutycznego.

Udostępnij

Powiązane artykuły
Opieka farmaceutyczna w Hiszpanii

temu

Praca farmaceuty w Hiszpanii to zdecydowanie inna organizacja pracy, większa odpowiedzialność i możliwość pomocy pacjentowi. Można śmiało powiedzieć, że w Hiszpanii istnieje opieka farmaceutyczna z prawdziwego zdarzenia.
Co wiemy o autyzmie? Jaką farmakoterapię stosuje się u chorych?

temu

Autyzm jest chorobą o podłożu neurologicznym rozpoznawaną najczęściej u niemowląt oraz małych dzieci. Najczęstszymi objawami autyzmu są m.in: opóźnienie mowy i funkcji językowych, zaburzenia behawioralne, problemy ze skupieniem się na danej czynności, trudności z zasypianiem, a także zaburzenia odżywiania. Liczne są przypadki wycofania komunikacyjno--werbalnego, braku kontaktu wzrokowego, zaburzenia relacji społecznych, zachowania nieadekwatnego do zaistniałej sytuacji (śmiech, smutek, refleksja itp.).
Opieka farmaceutyczna – jazda testowa

temu

Opieka farmaceutyczna dobrze się kojarzy, bo nikt nie ma już chyba wątpliwości, że wspiera prawidłową farmakoterapię pacjentów i pozwala nie tylko im, ale także budżetowi, racjonalnie wydawać posiadane środki. Świadczą o tym liczne doświadczenia wielu państw europejskich.
Felieton NRA: Znaczenia zawodu farmaceuty aptekarza nie da się przecenić

temu

Czasem potrzeba czasu - prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej o mozolnej walce o racje środowiska aptekarskiego.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.