RPO: Farmaceuta nie może oceniać stanowiska lekarza