Wiedza, współpraca, wiarygodność, bezpieczeństwo, dobro społeczne, regulacja, edukacja – recepta to Suplindex