Grupa Farmaceutyczna UE pozytywnie o zmianach w polskim prawie farmaceutycznym