Oświadczenie Prawicy Rzeczpospolitej - ellaOne należy usunąć z obrotu