Tomków: Tak, to jest ograniczenie swobody działalności aptekarzy