Prezydent długo konsultował podpisanie nowelizacji ustawy PF