Niechże NFZ potraktuje aptekarzy jako partnerów, a nie wrogów