Valzek wycofany z obrotu. Przekroczone limity zanieczyszczeń