Komunikat CeZ w sprawie dawek dodatkowych i przypominających