Dzień wolny nie pozwala na wydłużenie terminu realizacji recepty

Dzień wolny nie pozwala na wydłużenie terminu realizacji recepty

Niezależnie od tego czy ostatni dzień terminu na realizację recepty wypada w święto lub w sobotę - termin pozostaje stały, a dni wolne nie stanowią wyjątku od reguły w jego obliczaniu.

Tak uważa przedstawicielka Narodowego Funduszu Zdrowia, które odpowiedziało na zapytanie Naczelnej Rady Aptekarskiej.  

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia wyrażone pismem z dnia 8 maja 2008 r.  znak: MZ-PLO-460-5927-33/GK/0, wskazuje iż w przypadku obliczania  terminu ważności recepty nie jest możliwe przyjęcie zapisu art. 115  Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 poz. 459 j.t.) stanowiącego: “Jeśli  koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo  za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia. który  nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą”, gdyż spowodowałoby  akceptację realizacji recept dnia 31, 32 (lub dłuższego), w przypadku  gdy koniec terminu przypada w dni wolne lub sobotę.

Przyjęcie wykładni Kodeksu cywilnego nie jest także możliwe w wyniku  zapisu art. 110 który wskazuje, że cytowany powyżej przepis stosuje się w  przypadku gdy inna ustawa, orzeczenie sądu lub decyzja innego organu  państwowego albo czynność prawna oznacza termin nie określając sposobu  jego obliczenia. Treść § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8  marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 62 z  póżn. zm.) wyraźnie wskazuje i precyzyjnie określa czas realizacji  recept tj. “Termin realizacji recepty nie może przekroczyć 30 dni od  daty jej wystawienia…”. Zapis ten wyraźnie wskazuje, że recepta nie może  być zrealizowana w dniu 31, 32 (lub dłużej) od daty jej wystawienia,  przez farmaceutę w aptece. Także wyjątki od tej regulacji są precyzyjnie  i ściśle zdefiniowane w powyższym rozporządzeniu.

Przeczytaj całą odpowiedź NFZ kliknij tutaj.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.