Skrócenia terminu ważności pozwoleń na dopuszczenie do obrotu. Sierpniowy wykaz