Ciprofloxacin Kabi wycofany z obrotu - wada jakościowa