Pilotaż przeglądów lekowych – kilkanaście uwag NRA. Komentarz Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej