Redaktor naczelna „Farmacji Polskiej” prezesem PTFarm