NIA skierowała list do Prezydenta RP

NIA skierowała list do Prezydenta RP

Prezes Elżbieta Piotrowska-Rutkowska prosi w nim o poparcie nowelizacji prawa Farmaceutycznego, która oczekuje na jego podpis. To ostatni etap procedowania ustawy zanim wejdzie ona w życie.

Podobne rozwiązania prawne, jak te przyjęte ostatnio przez obie izby  Parlamentu RP, od dawna funkcjonują w Europie – obecnie blisko 70 proc.  europejskich aptek objętych jest szczegółowymi regulacjami (m.in.  Niemcy, Francja, Austria, Hiszpania, Włochy, Dania, Belgia). Ustawa jest  zatem zgodna z Konstytucją RP i szeroko rozumianym prawem unijnym.  Pozytywnie o zasadzie „Apteka dla Aptekarza” wypowiedział się też  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Ustawa Prawo farmaceutyczne – nazywana również „małą” nowelizacją lub  tzw. ustawą „osłonową” dla dużej nowelizacji Prawa farmaceutycznego,  przygotowywanej przez Ministra Zdrowia – z każdym miesiącem zyskuje na  znaczeniu. Mimo wielu, na szczęście nieudanych prób jej dyskredytacji, z  powodzeniem przechodzi kolejne etapy legislacyjne. Dzieje się tak  dzięki zdobyciu przychylności głosów zdecydowanej większości  Parlamentarzystów, jak również czołowych instytucji odpowiedzialnych za  zdrowie publiczne w naszym kraju oraz zrozumieniu wielu środowisk  związanych z tym obszarem. Mimo zaawansowanego stopnia prac, istnieje  duże prawdopodobieństwo, iż przeciwnicy projektowanych zmian nie złożą  broni i w ciągu najbliższych tygodni podejmą kolejną próbę dyskredytacji  tej regulacji, co tym bardziej świadczy o słuszności przyjętych w niej  rozwiązań.

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Źródło: nia.org.pl kliknij tutaj, aby przeczytać cały list.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.